English

VA2-A Teorie automatického řízení II

předmět stupeň ročník semestr obor
VA2-A 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Anotace

V předmětu je prezentován úvod do moderní teorie řízení. Soustřeďujeme se na lineární časově invariantní systémy (LTI) bez zpoždění s obecným stupněm volnosti ve stavovém prostoru a na syntézu stavových řídicích členů. Výklad je demonstrován na příkladech z různých aplikačních oblastí. Syntéza řídicích systémů může být snadno provedena s použitím Matlab Control System Toolbox. Zmíněny jsou také nelineární řídicí systémy.

Další informace: VA2-A