English

VA1 Teorie automatického řízení I

předmět stupeň ročník semestr obor
VA1 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VA1 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VA1-A 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VA1-A 2 1 zimní Strojní inženýrství
VA1-K 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VA1-K 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Anotace

V předmětu je prezentován úvod do klasické teorie řízení. Soustřeďujeme se na lineární časově invariantní systémy (LTI) bez zpoždění s jedním stupněm volnosti v přenosovém tvaru a na syntézu PID regulátorů. Výklad je demonstrován na příkladech z různých aplikačních oblastí. Syntéza řídicích systémů může být snadno provedena s použitím Matlab Control System Toolbox

Další informace: VA1, VA1-K, VA1-A