English

Státní závěrečné zkoušky

Důležité termíny

Odevzdání diplomových a bakalářských prací

26. května 2017

Elektronická verze závěrečné práce se odevzdává v IS Studis, tištěná verze se odevzdává na sekretariátě.

Státní závěrečné zkoušky

15. 6. 2017

Dokumenty ke stažení

Dokumenty jsou dostupné pouze po přihlášení