English

LRE Regulace a automatizace energetických zařízení

předmět stupeň ročník semestr obor
LRE 1 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
LRE 2 2 letní Energetické inženýrství

Garant

doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Anotace

V kurzu jsou probrány znaky současné automatizace, rozvětvené regulační obvody, modely technologie tepelné elektrárny, regulační obvody kotlů, parních turbin, elektrizační soustavy, regulace jaderného reaktoru a používané prostředky automatického řízení.

Další informace: LRE