English

IAR Automatizace a regulace

předmět stupeň ročník semestr obor
IAR 2 2 letní Technika prostředí

Garant

Ing. František Vdoleček, CSc.

Anotace

Předmět se zaměřuje na problematiku měření, automatizace a regulace v oboru vytápění, větrání a klimatizace. Pozornost je věnována jednotlivým částem regulačního obvodu. Studenti jsou seznámeni se snímači a měřicí technikou, regulátory a akčními členy používanými pro regulaci teploty, vlhkosti, vytápění, větrání a klimatizace budov. Předmět je zaměřen na techniku od jednoduchých regulátorů po moderní systémy integrované automatizace budov.

Další informace: IAR