English

GSE Senzorika a prvky umělé inteligence

předmět stupeň ročník semestr obor
GSE 2 2 zimní Mechatronika

Garant

Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Anotace

Základy měření elektrických veličin, zpracování dat. Základy senzoriky, volba, použití a charakteristiky snímačů: teploty, přítomnosti, polohy, rychlosti a zrychlení, síly, kroutícího momentu a hmotnosti, tlak, průtok . Volba řídicích systémů, DAQ, přizpůsobení signálů a komunikační sběrnice, chytré snímače a komplexní senzorické systémy.

Další informace: GSE