English

FSI Simulace systémů

předmět stupeň ročník semestr obor
FSI 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení
FSI 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
FSI-A 1 1 zimní Základy strojního inženýrství
FSI-A 2 1 zimní Strojní inženýrství
FSI-K 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení
FSI-K 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

Úvod do modelování a simulace systémů. Abstraktní a simulační modely. Spojité, diskrétní a kombinované modely. Petriho sítě a konečné automaty v simulaci. Modelování a simulace událostmi řízených systémů. Generování a testování náhodných čísel. Metoda Monte Carlo. Navrhování a řízení simulačních experimentů, vizualizace a vyhodnocování výsledků simulace.systémy hromadné obsluhy.

Další informace: FSI, FSI-K, FSI-A