English

FOA Operační a systémová analýza

předmět stupeň ročník semestr obor
FOA 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
FOA-A 2 1 zimní Strojní inženýrství
FOA-K 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Anotace

Úvodní část předmětu je věnována teorii systémů a systémové analýze. Objasňuje posluchačům podstatu systému, vztahy mezi systémem a jeho prostředím. V další části předmětu, věnované operační analýze, jsou probírány prostředky a nástroje poskytující podporu pro řešení různých typu rozhodovacích situací. Tato část ukazuje možnosti modelování a řešení úloh optimalizace struktury a chování systémů a vytváří podmínky pro uplatňování systémového přístupu při řešení rozhodovacích problémů. Obsah je zaměřen jednak na typické optimalizační problémy vyskytující se v systémech sociotechnického charakteru, jednak na teoretické a aplikační aspekty metod jejich řešení. Předmět vytváří podmínky pro uplatňování systémového přístupu při řešení praktických inženýrských problémů.

Další informace: FOA, FOA-A, FOA-K