English

FEI-A Seminář k bakalářské práci (B-AIR)

předmět stupeň ročník semestr obor
FEI-A 1 3 letní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

Realistická příprava k obhajobě, rozbor a vhodné nasměrování zvolených témat bakalářských prací, vysvětlení doporučené formy, typického obsahu a způsobu zpracování bakalářské práce, včetně typografických zásad při tvorbě vědecké publikace.

Další informace: FEI-A