English

FDI Bakalářský projekt (B2370)

předmět stupeň ročník semestr obor
FDI 1 3 letní Aplikovaná informatika a řízení
FDI-K 1 3 letní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

Charakteristiky a členění vědeckých prací. Charakteristiky bakalářského projektu. Systémové pojetí bakalářského projektu.Problémové situace a problémy – vymezení a komplexní analýzy. Přístupy a metody k řešení problémů – metody logické, systémová analýza, statistické metody, modelování. Vytváření systémů podstatných veličin na soustavách – tvorba dílčích modelů. Struktura a metodologie výpočtového modelování.Problematika věrohodnosti výsledků modelování.Obsahová stránka bakalářského projektu. Formální a jazyková stránka diplomového projektu. Individuální práce studentů pod vedením vedoucího bakalářské práce podle konkrétního zadání bakalářské práce včetně odborných konzultací ve firmách, které spolupracují s ústavem.Součástí může být i experimentální část bakalářské práce (pokud je obsažena v zadání).

Další informace: FDI, FDI-K