English

9ZTM Základy teorie měření

předmět stupeň ročník semestr obor

Garant

Ing. František Vdoleček, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na základy metrologie a teorie měření v technické praxi a základní vlastnosti a metrologické charakteristiky měřicích přístrojů, na základní metrologické problémy, které uvádí do kontextu mezinárodního měřítka a harmonizace metrologických předpisů. Všímá si především národní a mezinárodní legislativy v oblasti metrologie a úlohy měření v technické praxi. Jsou probírány měřici metody, vlastnosti měřicích přístrojů v oblasti statických, dynamických, informačních a ostatních vlastností. Speciální pozornost je věnována problematice chyb a nejistot měření, jejich analýze a korekcím.

Další informace: 9ZTM