English

9VIN Výpočetní inteligence

předmět stupeň ročník semestr obor

Garant

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Anotace

Výpočetní inteligence (Computational Intelligence) je zastřešující název přírodně inspirovaných výpočetních metodologií vhodných pro řešení obtížných reálných problémů, které jsou s využitím běžných matematických či inženýrských přístupů špatně řešitelné. Kurz seznamuje se základními přístupy a pokročilými metodami používanými v této oblasti. Použitelnost metod je demonstrována na řešení jednoduchých inženýrských problémů. Studentům je dán prostor a podpora pro řešení vlastních optimalizačních úloh.

Další informace: 9VIN