English

9PAR Prostředky automatického řízení

předmět stupeň ročník semestr obor

Garant

doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Anotace

V kurzu jsou probrány prostředky automatického řízení, obsažené ve smyčce řízení, tj. snímače, členy pro přenos a transformaci signálů, ústřední členy regulátorů, programovatelné automaty, a akční členy. U těchto prostředků je vysvětlen princip, funkce, vlastnosti, parametry a konstrukční řešení. Detailnější výklad je věnován analogovým regulátorům a jejich realizaci pomocí operačních zesilovačů a taktéž číslicovým kompaktním regulátorům.

Další informace: 9PAR