English

9MET Měřicí technika

předmět stupeň ročník semestr obor

Garant

Ing. František Vdoleček, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na základní principy měřicích přístrojů používaných v systémech automatického řízení. Podrobněji je řešeno měření technických veličin v každodenní praxi strojního inženýrství a jeho automatizace. Základní principy a přístroje pro měření jednotlivých veličin jsou ukázány především v aplikacích pro automatizaci a řízení, regulační obvod a automatizované měřicí systémy. Pozornost je soustředěna na teplotu, tlak a sílu, délku, průtok, vlhkost, rychlost, množství tepla, analýzu kapalin a plynů a řadu dalších veličin.

Další informace: 9MET