English

9MAS Metody a algoritmy pro simulaci a optimalizaci systémů

předmět stupeň ročník semestr obor

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

Klasifikace prvků a systémů. Metody numerické simulace. Modelování pomocí formálních systémů, konečných automatů a Petriho sítí. Simulační systémy spojité, diskrétní, kombinované a objektově orientované. Metody umělé inteligence v simulaci a optimalizaci. Použití neuronových sítí a evolučních algoritmů pro klasifikaci a predikci.

Další informace: 9MAS