English

9EOS Evoluční optimalizace systémů

předmět stupeň ročník semestr obor

Garant

prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Anotace

Jedná se o předmět doktorandského studia. Z tohoto předmětu jsou úvodní přednášky, dále se každý doktorand na zkoušku připravuje individuálně podle literatury a chodí pouze konzultovat s učitelem. Proto se na tento předmět plně nehodí předepsaný formulář.

Další informace: 9EOS