English

6AA Automatizace

předmět stupeň ročník semestr obor
6AA 1 2 letní Matematické inženýrství
6AA 1 2 letní Stavba strojů a zařízení
6AA 1 2 letní Základy strojního inženýrství
6AA 2 1 letní Letecký provoz (P)
6AA-A 1 1 letní Základy strojního inženýrství
6AA-A 1 2 letní Základy strojního inženýrství
6AA-A 2 1 letní Strojní inženýrství
6AA-K 1 2 letní Stavba strojů a zařízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními pojmy z automatizace a z řídicích systémů. První část kurzu seznamuje s logickými řídicími systémy. Uvádí logické funkce, logické prvky a kombinační a sekvenční logické obvody. Samozřejmě včetně minimalizace logických funkcí zejména použitím Karnaughových map. Druhá část kurzu obsahuje základní poznatky z lineárních spojitých řídicích systémů. Řeší problémy analýzy prostřednictvím impulsních a přechodových funkcí a frekvenčními metodami. Matematickým základem je Laplaceova transformace. Důležitou částí je základní teorie zpětnovazebních systémů včetně vyšetřování jejich stability, přesnosti a kvality regulace. Třetí část kurzu zahrnuje základy diskrétního řízení. Matematickým základem je Z - transformace a diferenční rovnice. Základní popis systémů jsou impulsní a přechodová funkce. Otázky stability jsou řešeny např. bilineární transformací a PSD algoritmus číslicového regulátoru vychází ze Z - transformace.

Další informace: 6AA, 6AA-K, 6AA-A