English

1IN Informatika

předmět stupeň ročník semestr obor
1IN 1 1 zimní Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
1IN 1 1 zimní Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
1IN 1 1 zimní Materiálové inženýrství
1IN 1 1 zimní Mechatronika
1IN 1 1 zimní Průmyslový design ve strojírenství
1IN 1 1 zimní Strojírenství
1IN 1 1 zimní Výrobní technika
1IN 1 1 zimní Základy strojního inženýrství
1IN-A 1 1 zimní Základy strojního inženýrství
1IN-A 1 1 zimní Základy strojního inženýrství
1IN-K 1 1 zimní Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
1IN-K 1 1 zimní Strojírenství

Garant

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Anotace

Předmět se zabývá vybranými nástroji softwarové podpory modelování, které jsou často používány v technické praxi. Prostřednictvím jazyka Matlab jsou prezentovány proměnné, příkazy, import/export dat, vykreslování, procedury, funkce a demonstrovány zásady tvorby programů. Schopnosti Matlabu jsou ilustrovány na příkladech modelů jednoduchých technických soustav a technologických procesů.

Další informace: 1IN, 1IN-K, 1IN-A