English

0VP Vybrané kapitoly z programování

předmět stupeň ročník semestr obor
0VP 1 1 letní Strojírenství
0VP 1 1 letní Základy strojního inženýrství

Garant

doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s technologií tvorby programu, s formulací vybraných tříd algoritmů v programovacím jazyce C a s používáním pokročilých datových struktur. Důraz je kladen rovněž na tvorbu rozsálhých projektů a základy týmové práce. Veškerý výklad je prováděn na příkladech.

Další informace: 0VP