English

0PR Projektové řízení

předmět stupeň ročník semestr obor
0PR 2 1 zimní Obecná nabídka pro magisterské studium

Garant

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Anotace

Předmět bude obsahovat zejména tyto oblasti: pojmy projektového řízení (vlastnosti projektu, fáze projektu, trojimperativ a další), metody projektového řízení (metoda logického rámce, metody studie proveditelnosti), strukturovaný rozpad činností (work breakdown structure), metody síťové analýzy (Ganttovy diagramy, hranově a uzlově orientované diagramy), metody CPM (Critical Path Method) a PERT (analýza nákladů, času a zdrojů), počítačová podpora řízení projektů, operativní řízení implementace projektů, řízení změn v projektech, řešení krizí v projektech, komunikování a komunikace v projektech, řízení projektových rizik (včetně metody RIPRAN – Risk Project Analysis), týmová práce v projektovém řízení, norma ČSN / ISO 21500 a další náležitosti projektu.

Další informace: 0PR