English

0PPV Průmyslový projekt (2370)

předmět stupeň ročník semestr obor
0PPV 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
0PPV 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
0PPV 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)
0PPV 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností a zkušeností řešením konkrétního problému, zadaného průmyslovým podnikem. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v konkrétních podmínkách výrobní praxe. Zadání tématu provádí firma po dohodě s koordinátorem předmětu na ústavu nebo odboru. Student řeší zadaný problém zcela samostatně; postup práce a realizaci zadání konzultuje s odpovědným pracovníkem firmy.

Další informace: 0PPV