English

0PA Programování pro Android

předmět stupeň ročník semestr obor
0PA 1 1 letní Obecná nabídka pro bakalářské studium
0PA 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
0PA 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Anotace

Předmět "Programování pro Android" umožňuje studentům, kteří jsou již schopni programovat v objektově orientovaných jazycích, získat dovednosti pro vývoj aplikací pro operační systém Android.

Další informace: 0PA