English

0MR Mobilní roboty

předmět stupeň ročník semestr obor
0MR 1 1 letní Obecná nabídka pro bakalářské studium
0MR 1 2 letní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Anotace

Obsahem předmětu je osvojení základních metod určených pro vývoj mobilních robotů od počátečního návrhu, přes simulační ověření až po vlastní realizaci autonomního mobilního robotu. Je také určen pro studenty, kteří chtějí pochopit základy algoritmizace během řešení jednoduchých inženýrských problémů. Výuka probíhá formou tvorby jednoduchých programů za účelem řešení projektu ve skupině. Během řešení společných projektů jsou studenti vedeni k intuitivnímu přístupu při řešení inženýrských problémů z oblasti mobilní robotiky.

Další informace: 0MR